مداحی آقای نریمانی درباره امام زمان(عج) در حضور رهبری

مداحی آقای نریمانی درباره امام زمان(عج) در حضور رهبرانقلاب
 
https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/d8c8ad962bf6861aa9c1e3ec454b4dc29927466-240p__44584.mp4