گفتگو با پدر شهید مهدی فتوحی اردکانی

گفتگو با پدر سرباز گمنام امام زمان (عج) شهید مهدی فتوحی اردکانی؛
از شنیدن خبر شهادت فرزندم خوشحال شدم/ خودم در هشت سال دفاع مقدس آرزوی شهادت داشتم
گفتگو با پدر شهید مهدی فتوحی اردکانی

پدر سرباز گمنام امام زمان (عج) شهید مهدی فتوحی اردکانی گفت: از شنیدن خبر شهادت فرزندم خوشحال شدم؛ چون خودم در هشت سال دفاع مقدس آرزوی شهادت داشتم اما توفیق نشد؛ خوشحالم که این توفیق، نصیب فرزندم شد.

پدر سرباز گمنام امام زمان (عج) شهید مهدی فتوحی اردکانی در یک مصاحبه اختصاصی که بعد از مراسم سالگرد آن شهید بزرگوار انجام شد به ویژگی های بارز آن شهید پرداخت.

سؤال : رابطه شهید با پدر و مادرش چگونه بود ؟

پدر شهید: انسان هایی که با قرآن و اهل بیت (ع) مأنوس هستند ارتباط عاطفی و خداپسندانه با پدر و مادر خود دارند شهید مهدی در رفتار و گفتار خود نسبت به پدر و مادر بسیار متواضع و فروتن بود که این یکی از ویژگی های برجسته شهید بود. ویژگی بارز دیگری که در او مشهود بود دقت و حساسیت زیاد در مسائل دینی شرعی بود که علاوه بر ارتباط با علما و روحانیون در یزد ، سؤالات خود در مورد مسائل مختلف را از دفاتر علما و مراجع در قم می پرسید . ایشان همچنین احترام خاصی برای پدر و مادر قائل بود و هرگاه که به اردکان می آمد با دست بوسی پدر و مادر وارد منزل می شد.

سؤال : زمانی که خبر شهادت ایشان را شنیدید چه احساسی داشتید ؟

پدر شهید: از شنیدن خبر شهادتش خوشحال شدم ؛ چون خودم در هشت سال دفاع مقدس آرزوی شهادت داشتم ولی توفیق نشد؛ خوشحالم که این توفیق، نصیب فرزندم شد.

سؤال: خاطره ای از شهید بگویید ؟

پدر شهیدهمیشه از شهادت می گفت هفته آخری که از یزد آمده بود اردکان مدام از شهادت یاد می کرد . پیرو ولایت، همراه با مردم و پایگاه های بسیج و مراسمات قرائت قرآن بود.

سؤال : توصیه شما به جوانان چیست ؟

پدر شهید:حالت درونی انسان از 2 حال خارج نیست یا مشتاق دنیاست یا مشتاق آخرت . جوانان اگر دنیا می خواهند و یا آخرت به سوی هر کدام که بخواهند بروند باید با توجه به مسائل دینی، احادیث، روایات، قرآن و اهل بیت (ع) حرکت کنند تا در این مسیر موفق باشند. و نمونه بارز این موضوع در جهان خاکی همین شهدا هستند. تنها راه نجات دنیا و آخرت انسان ، توجه به موازین اسلام و قرآن است.

ما در برهه حساسی هستیم . از جوانان عزیز می خواهم احترام خاصی برای پدر و مادر قائل باشند زمانه ای که در آن زندگی می کنیم زمانه امتحان است که باید پشت سر ولایت و رهبری ادامه دهنده راه شهدا باشیم انقلابی که هزاران شهید و جانباز داده است باید حفظ شود. جوانان باید پیرو ولایت و رهبری باشند تا دشمن نابود گردد و پیروزی حقیقی که همان ظهور حضرت بقیة الله اعظم (عج) است تحقق یابد
 سرباز گمنام امام زمان (عج) شهید مهدی فتوحی اردکانی؛
از شنیدن خبر شهادت فرزندم خوشحال شدم/ خودم در هشت سال دفاع مقدس آرزوی شهادت داشتم
پدر سرباز گمنام امام زمان (عج) شهید مهدی فتوحی اردکانی گفت: از شنیدن خبر شهادت فرزندم خوشحال شدم؛ چون خودم در هشت سال دفاع مقدس آرزوی شهادت داشتم اما توفیق نشد؛ خوشحالم که این توفیق، نصیب فرزندم شد.

                                                                                                                                                                                                                                            پدر سرباز گمنام امام زمان (عج) شهید مهدی فتوحی اردکانی در یک مصاحبه اختصاصی که بعد از مراسم سالگرد آن شهید بزرگوار انجام شد به ویژگی های بارز آن شهید پرداخت.

سؤال : رابطه شهید با پدر و مادرش چگونه بود ؟

پدر شهید: انسان هایی که با قرآن و اهل بیت (ع) مأنوس هستند ارتباط عاطفی و خداپسندانه با پدر و مادر خود دارند شهید مهدی در رفتار و گفتار خود نسبت به پدر و مادر بسیار متواضع و فروتن بود که این یکی از ویژگی های برجسته شهید بود. ویژگی بارز دیگری که در او مشهود بود دقت و حساسیت زیاد در مسائل دینی شرعی بود که علاوه بر ارتباط با علما و روحانیون در یزد ، سؤالات خود در مورد مسائل مختلف را از دفاتر علما و مراجع در قم می پرسید . ایشان همچنین احترام خاصی برای پدر و مادر قائل بود و هرگاه که به اردکان می آمد با دست بوسی پدر و مادر وارد منزل می شد.

سؤال : زمانی که خبر شهادت ایشان را شنیدید چه احساسی داشتید ؟

پدر شهید: از شنیدن خبر شهادتش خوشحال شدم ؛ چون خودم در هشت سال دفاع مقدس آرزوی شهادت داشتم ولی توفیق نشد؛ خوشحالم که این توفیق، نصیب فرزندم شد.

سؤال: خاطره ای از شهید بگویید ؟

پدر شهید: همیشه از شهادت می گفت هفته آخری که از یزد آمده بود اردکان مدام از شهادت یاد می کرد . پیرو ولایت، همراه با مردم و پایگاه های بسیج و مراسمات قرائت قرآن بود.

سؤال : توصیه شما به جوانان چیست ؟

پدر شهید:حالت درونی انسان از 2 حال خارج نیست یا مشتاق دنیاست یا مشتاق آخرت . جوانان اگر دنیا می خواهند و یا آخرت به سوی هر کدام که بخواهند بروند باید با توجه به مسائل دینی، احادیث، روایات، قرآن و اهل بیت (ع) حرکت کنند تا در این مسیر موفق باشند. و نمونه بارز این موضوع در جهان خاکی همین شهدا هستند. تنها راه نجات دنیا و آخرت انسان ، توجه به موازین اسلام و قرآن است.
ما در برهه حساسی هستیم . از جوانان عزیز می خواهم احترام خاصی برای پدر و مادر قائل باشند زمانه ای که در آن زندگی می کنیم زمانه امتحان است که باید پشت سر ولایت و رهبری ادامه دهنده راه شهدا باشیم انقلابی که هزاران شهید و جانباز داده است باید حفظ شود. جوانان باید پیرو ولایت و رهبری باشند تا دشمن نابود گردد و پیروزی حقیقی که همان ظهور حضرت بقیة الله اعظم (عج) است تحقق یابد