ماجراي سفر شهيد طهراني مقدم به کربلا

شهيد تهراني مقدم در مقطعي که در کشور عراق امنيت خوبي وجود نداشت از من خواست تا به زيارت اعتاب مقدسه در عراق برويم ....
ماجراي سفر شهيد طهراني مقدم به کربلا

شهيد تهراني مقدم در مقطعي که در کشور عراق امنيت خوبي وجود نداشت از من خواست تا به زيارت اعتاب مقدسه در عراق برويم .

محمد تهراني‌مقدم، برادر شهيد حاج حسن طهراني‌مقدم در کربلاي معلي با اشاره به تجمع ميليوني زائران امام حسين (ع) در روز اربعين در شهر کربلا اظهار داشت:اقداماتي که در راستاي بازسازي و توسعه اعتاب مقدسه صورت گرفته و در اين ايام که عاشقان  سيدالشهداء (ع) و زائران پياده در راهند تا در روز اربعين در شهر کربلا باشند مانور اقتدار شيعيان محسوب شده و اين اقدامات موجب تضعيف دشمنان خواهد بود.

محمد طهراني‌مقدم در ادامه با بيان اينکه خاطره اي مبني بر اينکه حاج حسن تهراني مقدم در زمان قبل از شهادت با وي و خانواده عازم زيارت عتبات عاليات شده است، اظهار داشت: شهيد تهراني مقدم در مقطعي که در کشور عراق امنيت خوبي وجود نداشت از من خواست تا به زيارت اعتاب مقدسه در عراق برويم .

وي افزود:من با توجه به شرايط موجود مخالف بودم و گفتم شرايط خطرناک است و فعلا نرويم ، اما ايشان نظر ديگري داشت و تاکيد کرد که اتفاقا در چنين شرايطي که دشمنان قصد دارند با ناامن کردن شرايط حضور شيعه را کم رنگ کنند، بايستي رفت و نگذاشت دشمن به اهداف خود برسد. در واقع مصداق جاء الحق و ذهق الباطل است که حق که بيايد، باطل رفتني خواهد بود و در آن موقع هر دو به همراه خانواده هايمان عازم عتبات شديم.

به گفته وي، شهيد حاج حسن تهراني مقدم معتقد بود اين حضور موجب تقويت شيعيان خواهد شد و به نظرم ستاد بازسازي عتبات عاليات با تلاش هايي که مي کند و امکاني را فراهم مي کند تا اين حضور بيشتر شود و در واقع اين مانور بزرگ شيعيان در کربلا و نجف اتفاق بيافتد موجب تضعيف دشمنان و تحکيم روابط دو کشور عراق و ايران خواهد بود.

برادر شهيد حسن طهراني مقدم در پايان اقدامات ستاد بازسازي عتبات عاليات را از علل مهم افزايش زائران عتبات و موجب نمايش مطلوب مانور اقتدار شيعيان عنوان کرد و گفت:ستاد بازسازي عتبات عاليات با تلاش هايي که مي کند، امکاني را فراهم مي کند تا اين حضور بيشتر شود و در واقع اين مانور بزرگ شيعيان در کربلا و نجف موجب تضعيف دشمنان و تحکيم روابط دو کشور عراق و ايران خواهد بود.