شهید ذبیحی محمدرضا

وصيتنامه

شهيد: محمدرضا ذبيحي فرزند:محمدعلي
 
شهید ذبیحی محمدرضا

بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند درهم كوبنده ستمگران
 السلام عليك يا معز المومنين المستضعفين ، السلام عليك يا مذل الكافرين المستكبرين الظاليمين .
سلام بر تو اي عزت بخش مومنين مستضعف ، سلام بر تو اي آنكه كافران مستكبر ستم پيشه را بخاك سيه مذلت مي نشاني . با درود به روان پاك امام امت ، رهبر مستضعفين جهان ، رهبر دردمندان و مصيبت زدگان ، رهبر زحمتكشان و رنجبران و مظلومين جهان، چرا كه اين طبقه دل به او بستند و اميدواراند كه رهبري او به رهبري و قيام حضرت امام زمان مهدي موعود متصل گردد انشاء الله من خوشحالم از اينكه اين راه را انتخاب كرده ام . زيرا مي دانم راهم راه رضاي خدا و اسلام است پس " شهادت" در اين راه بجز سعادت ابدي نيست . و اينك اي امام حسين آمده ايم ، آمده ايم تا نداي هل من ناصر ينصرني ترا لبيك گوئيم و اي امام زمان سربازانت ايثارگرانه به پيش خواهند رفت تا به فرماندهي تو ريشه كفر را بركنند و ما مانند سرورمان امام حسين مرگ شرافتمندانه در راه خدا را بر ماندن و حركت نكردن و سكوت و زير بار ظلم و ستم رفتن ترجيح مي دهيم و شما مردم مانند ما مسئوليتها و وظيفه اي سنگين در قبال انقلاب اسلامي داريد ما رسالت خود را انجام داده و جان ناچيز خود را در اين راه يعني راهي كه رضاي خدا درآن است فدا كرده ايم . در اينجا من كوچكتر از اين هستم كه به شما چيزي بگويم ولي وظيفه خود دانستم اين را بگويم كه از شما مي خواهم كه خميني اين مرد خدا اين اسطوره مقاومت و اين يار مستضعفين را ياري كنيد بخصوص به اطاعت از ولايت فقيه اهميت دهيد و پيرو ولي امر باشيد. خط اين امام عزيز را ادامه دهيد چون خطي است كه هر گز از خط خدا و قرآن جدا نبوده و نيست و وحدت خود را حفظ كنيد و قصد شما و اعمالتان فقط بخاطر رضايت خدا باشد ، سنگرتان را حفظ كنيد و هميشه هوشيار باشيد . چون شما سد محكم و استواري در مقابل اين منافقين و ضد انقلابيون هستيد مواظب باشيد در شما نفوذ نكنند و همانطور كه گفتم خطتان تنها خط امام كه راهش راه خدا و قرآن است باشيد. سلام پدر ، پدر بزرگوارم اميدوارم مرا ببخشيد براي اينكه من زياد از فرمان شما سر پيچي كردم و فرزند خوبي براي شما مي توانم بگويم كه به آن صورت نبودم اميدوارم ببخشيدم و حلالم كنيد . مادرم ، مادر محبوب و عزيزم ، من هميشه خود را شرمنده ميدانم از اينكه نتوانستم لااقل ذره اي از اين همه زحمات و محبتهاي شما را جبران كنم . اما قول مي دهم كه انشاء الله با دعاي خيرشما و ياري خداوند هميشه در صراط مستقيم قدم بردارم و سير بندگي خدا را بپيمايم و مسلماً از بزرگترين آرزوهاي شما در باره فرزندانت همين    مي باشد. اميدوارم خداوند به شما پدر و مادرعزيزم صبر و صحت و سلامتي زيادي عنايت فرمايد كه چنين فرزندي را تربيت كرديد و به اين سن و سال رسانديد و با نيتي خالصانه و پاك راهي جبهه نمودي . مادرجان شما برايم همواره مادري نمونه بودي . آنچنانكه هميشه آرزو مي كردم تا توفيق بيابم و شرح حالت را به عنوان زني از زنان قهرمان بنويسم تا سرمشقي براي ديگران نيز باشد . و شما اي پدر جان ، در طول عمرم برايم پدري نمونه بودي . آنقدر كه آرمانم اين بود كه بتوانم اين توانايي را در خود بيابم كه با قلم بر روي كاغذ آورم كه چگونه مرا تربيت نمودي و چگونه برايم زحمت كشيدي و بايد بگويم كه شما اي پدر و مادرم آنقدر مقامتان در پيشگاه حق تعالي بلند است و قرب و منزلت داريد كه خداوند تبارك و تعالي اجازه نمي دهد حتي فرزندي با صداي بلند نسبت به والدينش سخن بگويد و من بايد همين قدر بگويم كه ديگر زبانم قادر نيست كه از شما سخن بگويد ، اجر شما با خداي قادر و قهار و رحمن و رحيم . برادرم ، برادر عزيزم از تومي خواهم دنباله رو راه خودت باشي و پس از من راهم را ادامه دهي مانند سرورم حسين كه ما راهش را ادامه داديم اميدوارم مرا ببخشي و حلالم كني هر چند كه من برادر خوبي برايت نبودم ولي اميدوارم در دنياي ديگر بتوانم برادري مفيد و خوب برايت باشم انشاء الله . و تو اي خواهرم ، بايد بگويم كه از تو    مي خواهم مانند زينب ادامه دهنده راهم باشي و نگذاري كه خون شهيدان بيهوده از بين برود و پايمال شود و همچنين اميدوارم در زندگيت خوشبخت و كوشا باشي و اميدوارم حلالم كني و مي دانم كه حلالم مي كني . همچنين از طرف من از حسين آقا شوهرت حلاليت بطلب و همچنين اقوام ايشان و خانواده گراميشان و از طرف من صورت خواهر كوچكم فاطمه را ببوسيد و حلاليت بطلبيد از طرف من . از شما       مي خواهم كه از تمام اقوام و همسايه ها از طرف من برايم حلاليت بطلبيد و اگر در حق آنها خوبي يا بدي كرده ام بگوئيد كه حلالم كنند و همينطور از طرف من از تمام دوستانم حلاليت بطلبيد . در آخر باز هم از طرف خودم از خانوده ام حلاليت مي طلبم و اميدوارم كه حلالم بكنيد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
 خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار
تاريخ نوشتن وصيتنامه ، 12/10/1361