پدر شهید مفقودالاثری که...

پدر شهید مفقودالاثری در آرزوی بازگشت فرزند خویش سالها به انتظار می نشیند ولی ...
پدر شهید مفقودالاثری که...

پدر شهید مفقودالاثری در آرزوی بازگشت فرزند خویش سالها به انتظار می نشیند ولی خبری از فرزند شهیدش نمی آید. می گوید: « می خواهم فرزندم بیاید تا او را در لباس دامادی ببینم و بعد از این دنیا بروم.» بارها پیگیری می کند تا حداقل شهید گمنامی به روستایشان بیاید و جای خالی دردانه اش را پر کند. هماهنگی‌ها انجام می‌گیرد و با تشییع و خاکسپاری یک شهید گمنام در روستا موافقت می شود.مراسم با شکوهی برگزار می شود و خاکسپاری شهید گمنام به اتمام می رسد.

پدر شهید مفقودالاثر با دلی آرام به خانه می رود و 2 ساعت بعد از مراجعت، دعوت حق را لبیک می گوید...
اهالی روستا این پدر دلسوخته را در کنار شهید گمنام به خاک می سپارند.


پیداترین هایند مفقود الاثرها                    چشمان خود را وا کنید ای بی بصرها
با پای خود سر می زنند هر روز اینجا         این دشت سرشار است از پاها و سرها
گل می کند هر روز با بارانی از اشک        چشمان مادرهای گمگشته-پسرها
داغ هزاران یوسف گمگشته داریم            می گویم این را از خم قد پدرها
این خاک گلگون ارزش زر دارد آری              اکسیر اشک مادران دارد اثرها