شهید سیفی ذبیح اله

شهيد ذبيح الله سيفي
ذبيح الله سيفي درتاريخ 3/8/1345 در خانواده اي مذهبي و متدين و زحمتكش در احمد آباد اردكان ديده به جهان گشود وبا تربيت اسلامي خانواده خود دوران كودكي را سپري ساخت در همان دوران كودكي قرائت قرآن را به خوبي فرا گرفت و با آداب و دستورات اسلامي آشنا گشت. . . 
شهید سیفی ذبیح اله

زندگي نامه

شهيد ذبيح الله سيفي
ذبيح الله سيفي درتاريخ 3/8/1345 در خانواده اي مذهبي و متدين و زحمتكش در احمد آباد اردكان ديده به جهان گشود وبا تربيت اسلامي خانواده خود دوران كودكي را سپري ساخت در همان دوران كودكي قرائت قرآن را به خوبي فرا گرفت و با آداب و دستورات اسلامي آشنا گشت.  سپس براي تحصيل به دبستان احمدي احمدآباد رفت شهيد و تا سال دوم درس خواند وسپس بخاطرعزيمت خانواده به اردكان تحصيل خود را در دبستان آيت الله صدر مزرعه سيف ادامه داد و تا پايان دوره ابتدائي با موفقيت گذراند وي در ايام تعطيلي مدارس به كار مشغول و گاهي با كشاورزي به خانواده خود ياري مي رساند. مدتي پس از تحصيل به تهران رفت و به كار مشغول شد ايشان داراي اخلاقي اسلامي و در انجام عبادات مقيد بود ودر اكثر راهپيمائيها شركت مي كرد و درجريانات انقلاب فعال بود وقتي انقلاب پيروز شد و جنگ تحميلي آغاز گشت براي خدمت سربازي آماده شد و با معرفي خود به سپاه پاسداران سرباز پاسدارشد و دوران خدمتش را در سپاه گذراند و بعد از كسب آموزشهاي لازم رهسپار جبهه شد و در نهايت در تاريخ 22/12/1363 در عمليات پيروزمند بدر درمنطقه شرق دجله به درجه رفيع شهادت نائل آمد.