شهید سرکارگر احمد

زندگينامه 

شهيد احمدسركارگر فرزندصادق درتاريخ 1/1/1350درخانواده اي مذهبي و متدين در اردكان ديده بجهان گشود و تحت سرپرستي والدين خود با تربيت اسلامي رشد يافت....
شهید سرکارگر احمد

زندگينامه 

شهيد احمدسركارگر فرزندصادق درتاريخ 1/1/1350درخانواده اي مذهبي و متدين در اردكان ديده بجهان گشود و تحت سرپرستي والدين خود با تربيت اسلامي رشد يافت. وي در دوران كودكي داراي هوش و استعداد خوبي بود و درهمان اوان كودكي با قرآن و احكام اسلامي آشنا گشت وقتي به 7 سالگي رسيد براي ثبت نام به دبستان صدر مزرعه سيف رفت و دروس ابتدائي را با موفقيت درآنجا به پايان رسانيد و در دوران ابتدائي با شوق و ذوق به تحصيل مشغول بود و لحظه اي از فعاليت و درس غافل نبود وقتي دروس ابتدائي شهيد پايان يافت به مدرسه راهنمائي حافظ قدم نهاد و دروس راهنمائي را هم با موفقيت به پايان رسانيد و براي ادامه تحصيل به دبيرستان شهيد انصاري رفت و ثبت نام نمود وي علاوه بر جديت درامر تحصيل لحظه اي ازكارفعاليت خسته نمي شد وهمواره با اخلاق ورفتار اسلامي باديگران برخورد مي كرد .شهيد سركارگر با توجه به سن كمي كه داشت درانجام امور مذهبي سعي فراواني مي كرد وهيچگاه در انجام واجبات ومستحبات خودريغ نمي كرد.ايشان علاوه بر جديت درتمامي امور درمسائل درسي نيز سرآمد بود لذا براي ادامه تحصيل درسال اول دبيرستان ثبت نام نمود ولي چون عشق وعلاقه اي وافر به جهاد وشهادت در راه خدا را داشت به آموزش نظامي رفت و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي رهسپار جبهه هاي نبرد شد و  درگردان رزمي فاطمةالزهراء مشغول خدمت به اسلام و مسلمين و دفع تجاوز بعثيان شد.شهيد    احمد سركارگر پس ازچند روز ازگذشت  عمليات در كمين شلمچه درمنطقه عملياتي كربلاي 8 درتاريخ  22/1/1366 بر اثر اصابت تركش نارنحك تفنگي به سر و سينه به لقاءالله پيوست و به آرزوي ديرينه اش رسيد.