شهید صالحی ناصر

شهيدناصر صالحي فرزند:علي
  از جوانترين شهداي شهرستان اردكان مي باشد ...
شهید صالحی ناصر

وصيتنامه

شهيد
ناصر صالحي فرزند:علي

 بسم الله الرحمن الرحيم

بنام خدا بنام او كه همه چيزم از اوست ، بنام او كه زندگيم در جهت اوست ، بنام او كه جانم در دست اوست ، بنام او كه معشوقم اوست، بنام او كه معبودم اوست ، مقصود و مرادم اوست ، اميدم اوست و با درود و سلام بيكران بر يگانه منجي عالم بشريت مهدي موعود(عج) و نائب بزرگوار و بر حقش خميني بت شكن و با درود بر تمامي رزمندگان اسلام و با درود بر مردم شهيد پرور ايران كه در برابر دشمنان داخلي و خارجي ايستادگي مي كنند وصيت نامه خود را شروع مي كنم مادر عزيز مهربانم اميدوارم كه از مرگ من ناراحت نباشي بلكه خوشحال باشي كه فرزندت را در راه خدا قرباني كردي ، مادر عزيزم موقعي كه خبر شهادت مرا شنيدي هرگز گريه مكن كه اگر گريه كني دشمن را شاد كردي مادرم مي دانم كه چقدر شب و روز زحمت كشيدي تا مرا بزرگ كردهاي و چه رنجها كه نكشيدي . اميدوارم كه شير گرم خودت را حلالم كنيد، و پاداش اين همه زحمات را در آن دنيا از پروردگار خواهيد گرفت  پدر عزيزم اميدوارم كه از مرگ من ناراحت نباشي زيرا اين امانتي بود كه خداوند به شما داده بود و حالا خداوند اين امانت از شما گرفت و پاداش اين همه رنج و زحمت كه براي بزرگ كردن من كشيديد خداوند در آن دنيا به شما خواهد داد پدر و مادرم موقعي كه خبر شهادت مرا شنيديد لباس سياه به تن مكنيد و در همان موقعيكه خبر شهادتم را به شما دادند دو ركعت نماز بخوانيد، و بعد از نماز برايم دعا كنيد كه خدا مرا جزو شهداي كربلا قرار بدهد. وصيت من به خويشان و رفقايم اين است كه از من راضي باشيد، و هرگز لباس مشكي به تن نكنيد و خوشحال باشيد و اگر بدي از من ديديد مرا حلال كنيد از پدر و مادرم مي خواهم كه برادرانم را حسين وار تربيت كنند تا موقعيكه بزرگ شدند راه مرا ادامه دهند . وصيتم به برادرانم ، به همكلاسيهايم و دانش آموزان عزيز اين است كه درسشان را بخوانند و هرگز مدرسه را رهانكنند كه خداي ناكرده دشمن شاد شود. وصيتم به امت شهيدپرور ايران بخصوص به مردم اردكان اين است كه هرگز از خط امام بيرون نروند و امام را تنها نگذارند و به دستورات قرآن و امام عزيزشان گوش فرا دهند  پدرم هر كس آمد و از من طلبكار بود پولش را بدهيد.و ضمناً سه ماه نماز درست و دو ماه نماز شكسته و ده روز روزه دارم كه اين زحمت را شما بكشيد و برايم بگيريد شهادت سرآغاز زندگيست نترسم ز مرگي كه خود زندگيست ضمناً از همسايگان مهربان مي خواهم كه اگر بدي از من ديده اند مرا حلال كنند پدر و مادرم مي دانم كه خيلي شما را آزار و اذيت كرده ام از شما مي خواهم كه به بزرگي خودتان مرا ببخشيد  
ناصر صالحي