باشه بعد

نزدیک عملیات بود. می دانستم دختردار شده.یک روز دیدم سرپاکت نامه از جیبش زده بیرون.گفتم: این چیه؟ گفت عکس دخترمه. گفتم:بده ببینمش. گفت خودم هنوز ندیدمش. گفتم چرا؟ گفت الان موقع عملیاته.می ترسم مهر پدر فرزندی کار دستم بده.باشه بعد.

......اما بعدی نبود


.......فدای دلهای مقدس شهدا

.....ان شاءالله پیروان خوبی برای آقا وشهدا باشیم
باشه بعد