جشن حنابندان قبل از عملیات

این جشن حنابندان که در این عکس می بینید، با جشن حنابندان‌هایی که امروز به بهانه‌هایی برگزار می‌شود، خیلی ‌متفاوت است. این دامادها هم با دامادهایی که همیشه دیدیمشان، فرق می‌کنند...
جشن حنابندان قبل از عملیات

عکس منتشر شده روز قبل از آغاز عملیات است که رزمندگان جشن می گرفتند زیرا آن ها بر این باور بودند که شاید در این عملیات به دیدار معبود خود بروند.

این جشن حنابندان، با جشن حنابندان‌هایی که امروز به بهانه‌هایی برگزار می‌شود، خیلی ‌متفاوت است. این دامادها هم دامادهایی که ما همیشه دیدیمشان، فرق می‌کردند.

در آنجا تازه دامادها، دست‌ و پاهایشان را به یاد سرخی خون یاران سیدالشهدا(ع) با حنا سرخ می‌کردند؛ برای آنها عملیات بزمی بود که به دیدار محبوب ختم می‌شد و شهادت همان سرور جاودانگی است؛‌ به همین دلیل هم شب‌های عملیات، شب حنابندان رزمندگان بود.