شهید قانعی محمدعلی

شهيد:محمد قانعي فرزند:علي محمد
شهید قانعی محمدعلی

وصيتنامه

شهيد:محمد قانعي فرزند:علي محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و با سلام به يگانه منجي عالم بشريت كه افسرده دلان تاريخ با شنيدن نامش بر فراز كوهها و دره ها فرياد عشق سر مي دهند و با سلام به رزمندگان دلير جبهه هاي نبرد و به خدايي كه نامش داروي دردمندان يادش شفاي سوختگان وطاعتش ثروت بي كران وبندگيش عزت جاودان است براين تهيدست خسته دل ببخش بينوائي كه سرمايه اي جز اميد و دست افزاري جز گريه ندارد و بگير دست رزمنده اي كه براي تو به جهاد برخاست خودت با همان بزرگيت آنان را حفظ و نگهداري فرما. پس از تقديم صميمانه ترين سلام و درودهاي گرم خود به پيشگاه امام زمان و نائب برحقش و به اميد پيروزي نهايي رزمندگان اسلام و با سلام خدمت شما اميدوارم كه گل وجودت در بوستان سعادت به دست باغبان طبيعت طراوت يافته باشد و انشاالله كه خداوند اين گلهاي خوب و معطر را براي اسلام و ما حفظ نمايد. پدر جان بايستي مرا ببخشيد كه با آمدنم به اينجا مايه ناراحتي و نارضايتي شما را فراهم آوردم ولي بايستي بدانيد كه مسوليتي سنگين برعهده من بود كه بايستي آنرا با جبهه آمدن و اداي وظيفه شرعي و ديني خود به پايان برسانم ما نبايستي چند روز دنيا را در نظر بگيريم و از آخرت غافل باشيم ما نبايد به بهانه هاي مختلف از جبهه رفتن و از وظيفه خود سرباززنيم چرا كه فرد فرد ما درقيامت در برابر خون شهدا مسئوليم و بايد جواب گوي پيامبر ، امام حسين و شهيدان باشيم و واي به حال ما اگر در آن روز شرمسار و سرافكنده باشيم اميدوارم كه مرا مورد عفو قرار دهيد و با رضايت خود خشنودي خدا وامام زمان را فراهم آوريد و بدانيد كه اجر شما با خداوند كريم است وظيفه خود را انجام داده اي و امانتي كه خدا به شما داده است هر وقت كه بخواهد از شما مي گيرد حال چه اگر ما در خانه و مدرسه باشيم و چه درجبهه خط مقدم . وهر چه قسمت و قضا و قدر خداوند است آن خواهد شد و ما نبايستي از مرگ گريزان باشيم چرا كه مرگ حق است و آخر سراغ هر كس مي آيد و البته هر چه زودتر بهتر چرا كه بار گناهان ما سبكتر مي شود. به اميد پيروزي رزمندگان دلير اسلام, انشاالله