شهید بندری سید علی


شهيد: سيدعلي بندري فرزند:سيدداوود
شهید بندری سید علی

وصيتنامه

شهيد: سيدعلي بندري فرزند:سيدداوود
بسم الله الرحمن الرحيم
 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون
 اينجانب سيدعلي بندري فرزند سيد داوود به شماره شناسنامه 499 متولد 1344 صادره از شهرستان اردكان وصيت نامه خود را چنين به استحضار مردم شريف اردكان
مي رسانم. پس از ستايش خداوند سبحان كه قسمت نمود مرا كه در جهاد مسلمين ايران شركت كنم و درود فراوان بر امام زمان و نايب برحقش خميني بت شكن و درود و سلام به ملت قهرمان و شهيدپرور و اسلامي ايران و درود فراوان بر سرور عزيزم حضرت آيت الله خاتمي و درود فراوان برتمام همشهريان عزيز اردكاني خود و سپس درود بي كران بر پدر و مادرم و درود بر خواهرانم و برادرانم كه بعد از من رسالت به گردن آنها خواهد بود . پدر و مادرم از شما تشكر مي كنم كه رضايتنامه مرا امضاء نموديد كه همانا حكم شهادت مرا امضاء نموديد . با امضاء نمودن آن رضايت نامه و درود خدا بر تو باد اي مادر گرامي كه مرا در راه به ثمر رسيدن اسلام و پيروزي مسلمين بر كافران مهيا نمودي و بچه ات را حزب اللهي تربيت كردي كه در خدمت اسلام باشد ، از شما مي خواهم كه چون كوههاي سنگي استوار و مقاوم و صبور دربرابر ناملايمات صبر كني و در مورد مرگ پسر خود هيچ غم و اندوه به خود راه ندهيد و شاد و مسرور جشن بگيريد كه دشمن شاد نشود . در ضمن اي برادرانم و خواهرانم بعد از من شما هم چون كه شهيدان كار حسيني مي كنندو شما هم بايد كاري زينبي كنيد و رسالت خود را كه همانا ادامه راه شهدا و صالحين است انجام دهيد . در ضمن بايد يك نكته را متذكر شوم كه امكان دارد اتفاقي بيفتد كه جنازه من بدست شما نرسد . اگر احياناً جنازه شهيدتان بدست شمارسيد بر پشت جنازه من شيون و گريه و زاري نكنيد و بجاي عزاداري و گريه در بين مردم شيريني و شربت پخش كنيد و بگوئيد كه اين مجلس ، مجلس جشن شهادت پسر و مجلس عروسي اوست و اگر احياناً جنازه من بدست شماها نرسد هيچ ناراحت نباشيد زيرا كه روح من آزاد و در اختيار خداست و خداوند شهداي گمنام خود را بهتر دوست مي دارد و براي تسلي خاطر خود بر سر قبر شهداي هميشه جاويدمان در اردكان برويد و براي آنها و سپس براي من فاتحه بخوانيد و جاي بس خوشحالي است كه قسمت شد در طول مدتي كه امام به ايران تشريف آورده بود به خدمت او برسم و ايشان را از نزديك چشم به جمالش روشن بگردد و اگر شهيد شدم بدانيدكه هنوز آرزو دارم باز هم به خدمت امام بروم . وصيت من اين است كه اگر چنانكه شهيد شدم شما بجاي من به خدمت امام برويد و سلام مرا به او برسانيد و در پايان بايد بگويم كه ممكن است نماز و روزه هاي من درست نبوده ، تقاضا دارم به مدت دو سال برايم روزه بگيريد و نمازبخوانيد و در ضمن اول از خانواده و سپس فاميلها و همسايه ها و بعد از تمام مردم اردكان مي خواهم كه مراحلال كنند . در پايان به خدمت همگي سلام فراوان مي رسانم و طلب پيروزي اسلام را دارم .
والسلام عليكم و رحمه الله
سيدعلي بندري14/1/1361