بسیجی واقعی

با روحانی‌هایی که برای نماز جماعت به سایت می‌آمدند، خیلی شوخی می‌کرد.  می‌خندید و می‌گفت: «حاج آقا! عبادت واقعی همین کاریه که بچه‌ها تو این سایت توی این برّ و بیابون می‌کنن!» همیشه می‌گفت: «بسیجی اونه که بیاد توی این بیابونای نطنز، توی این خاک و خول کار کنه. اونایی که ادعای بسیجی بودن‌ رو دارن و حاضر به کار کردن این‌جوری برای نظام نیستن، همه‌شون دروغ می‌گن.»
بسیجی واقعی