یکی از بزرگترین نعمت های خدا ...

به شما جوانان در شروع عرایضم این را بگویم
یکی از بزرگترین نعمت های خدا ...

به شما جوانان در شروع عرایضم این را بگویم که حضور شما در صحنه های گوناگون کشور
یکی از بزرگترین نعمت های خدا بر این ملت است.
من هر وقت در جمع شما جوانان و جمع های شبیه به این جمع شرکت می کنم،
این بیت حافظ را به یاد می آورم که:

نفس باد صبا مٌشک فشان خواهد شد                     عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

این وعده درباره ی ملت ایران به میزان زیادی تحقق پیدا کرده است و شما جوانان که خودتان
یکی از عوامل جوان شدن عالم پیر محسوب می شوید،
تلاش خواهید کرد تا إن شاء الله هر چه بیش تر چهره، نشاط، امید و تحرک جوانی را در این ملت به وجود آورید.

بیانات امام خامنه ای در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان زنجان در تاریخ1382/07/22