فعالیت های قرآنی ...

من جزو کسانی هستم که
فعالیت های قرآنی ...

من جزو کسانی هستم که نسبت به فعالیت های قرآنی دنباله گیری و احساس مسئولیت ویژه دارم؛
از قبل از انقلاب، الآن هم همین جور است. یعنی اگر در یک مسجدی ده نفر جوان هم جمع شوند تلاوت قرآن کنند،
از نظر من مطلوب است؛ این را دوست می دارم.

بیانات امام خامنه ای در بازدید از پژوهشکده رویان 1386/4/25