ما مکلف به تکلیفیم تا ...

لاَ یٌکَلِّفٌ اللهٌ نَفُسًا اِلاَّ وٌسُعَهَا
ما مکلف به تکلیفیم تا ...

سردار شهید مهدی باکری:
برادران!
آیا تا به حال فکر کرده اید که یک پاسدار باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
چگونه باید کار کند، چگونه باید زندگی کند و چگونه باید بمیرد؟
اینکه بعضی ها می گویند:«لاَ یٌکَلِّفٌ اللهٌ نَفُسًا اِلاَّ وٌسُعَهَا» و «ما مکلف به تکلیفیم تا جایی که در توان داریم» متاسفانه این را درست معنا نمی کنند.
به نظر حقیر در مورد ما پاسدارها توان این نیست که یک روز از صبح تا شب کار کنیم، عملیات انجام دهیم و بعد خسته شویم و به این آیه پناه آوریم.
بلکه معنی توان این است که پاسدار باید آنقدر کار کند که از بی خوابی و خستگی چرت بزند، ... برای دلخوشی خودمان قرآن را ترجمه به مطلوب نکنیم.
یعنی چه که از صبح تا شب کار کنیم بعد بگویی که من در حد توان خود کار کردم ...
مگر با این وضع می شود به درجه سربازی امام زمان(عج) رسید؟
مگر می شود این طور منتظر بود و دعای فرج خواند ...

منبع:کتاب خداحافظ سردار،چاپ سوم،ص182