قصه های جنگ تحمیلی هشت ساله را بخوانید ...

من مشتاقم که جوان های ما
قصه های جنگ تحمیلی هشت ساله را بخوانید ...

من مشتاقم که جوان های ما قصه ی جنگ تحمیلی هشت ساله را بدانند که چه بود.
این را بار ها گفته ایم؛ افراد هم گفته اند و تشریح کرده اند؛ اما یک نگاه کلان به این هشت سال، با اطلاع  از جزئیاتی که وجود داشته است،
خیلی برای برنامه ریزی آینده ی جوان در روزگار ما مهم است. من با اینکه وقت زیادی ندارم، بسیاری از کتاب هایی را که در باب مسائل دفاع مقدس هست، نگاه می کنم؛ برای خود من مفید است.
این کتاب ها را بخوانید، بدانید، ببینید؛ شرح حال این جوان های برجسته را بشناسید.

بیانات سال 1387 دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه ی سالروز سیزده آبان1387/8/8