نزدیکی ظهور

حضرت فرمود ظهور نزدیک است...
نزدیکی ظهور

آيت الله ناصری از علمای بزرگ اصفهان از مرحوم آيت الله العظمی بهجت قدس سره نقل می‏کند:شخصی که تشرفاتی خدمت حضرت حجت داشت نزد آيت الله بهجت رسید، ایشان پرسید در آخرین تشرف خود از زمان فرج حضرت(عج) سوال نکردی؟ آن شخص می گوید: چرا و حضرت فرمود ظهور نزدیک است. به حضرت عرض کردم آیا من هم هنگام ظهور را درک می کنم؟ که حضرت فرمود پیرتر از شما هم آن را درک می کند.(گفتنی است که آيت الله ناصری می فرمایند که آن شخص شصت و دو سال سن داشته!)