انسانهايي كه پيرو ولايت و رهبر نيستند ...

دانشجوي شهيد مجتبي مداح
انسانهايي كه پيرو ولايت و رهبر نيستند ...

مجتبي مداح ـ دانشجو . نام پدر رضا .تاريخ تولد 1342. محل تولد گرمسار . محل شهادت اروند رود . تاريخ شهادت 21/11/1364 محل دفن گلزار شهداي گرمسار.

فرازي از وصيت نامه شهيد

(( انسانهايي كه پيرو ولايت و رهبر نيستند ظاهراً زنده هستند. هر كس براي خود آرزويي دارد ومن سه آرزو داشتم و آرزو هاي من اين بود كه
امام امت را زيارت كنم كه سعادت پيدا نكردم. دوم به كربلا بروم قبر شش كوشه اباعبدا... الحسين (ع) را زيارت كنم، اين آرزو هم به دلم ماند و
سوم شهادت بود كه به فيض شهادت مي رسم و همين اميد به شهادت بود كه قلبم را تسكين مي داد.))