روزی که دل ها میمیرند ...

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :
روزی که دل ها میمیرند ...

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :
هركه شب عيد (فطر و قربان) و شب نيمه شعبان را احيا كند ، در آن روزى كه دل ها میميرند ، دل او نميرد .

منبع: ثواب الأعمال : 1/102/2 منتخب ميزان الحكمة : 284