پایبندی به اسلام ناب محمّدی ...

والله که امریکا از هیچ چیز ملت ایران، به قدر
پایبندی به اسلام ناب محمّدی ...

والله که امریکا از هیچ چیز ملت ایران، به قدر مسلمان بودن و پایبند بودن به اسلام ناب محمّدی، ناراحت نیست.
او می خواهد شما از این پایبندیتان دست بردارید. او می خواهد شما این گردن برافراشته و سرافراز را نداشته باشید؛
حاضرید؟

سخنرانی در دیدار با گروه کثیری از معلمان و مسئولان امور فرهنگی کشور و جمعی از کارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر سال1369