آمرزش گناهان معتكف

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :
آمرزش گناهان معتكف

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :
مَنِ اعتَكَفَ إيمانا وَ احتِسابا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ؛
همه گناهان گذشته كسى كه از روى ايمان و براى رسيدن به ثواب الهى معتكف شود، آمرزيده مى ‏شود.