این دو دعا مضامین فوق العاده ای دارند ...

من یک بار از امام بزرگوار پرسیدم
این دو دعا مضامین فوق العاده ای دارند ...

من یک بار از امام بزرگوار پرسیدم:در بین دعاها به کدامیک بیشتر علاقه دارید؟
ایشان اسم دو دعا را بردند: یکی مناجات شعبانیّه، دیگری هم دعای کمیل.
این دو دعا مضامین فوق العاده ای دارند. این دعاها فقط برای خواندن نیست؛ یعنی فقط برای آن نیست که انسان موجی در فضا ایجاد کند
و این کلمات را بر زبان جاری نماید-این خیلی سطحی و خیلی کم است-این مفاهیم را باید با دل آشنا کرد؛ باید دل را وارد این حریم نمود.
این معانی بلند و مضامین برجسته با این الفاظ زیبا، برای این است که در دل انسان جایگزین شود.

بیانات در دیدار با گروه کثیری از پاسداران به مناسبت سالروز میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار 1381/7/17