توصیه‌ امیرالمؤمنین(ع) به شیعیان

شیعیان ما کسانی هستند که ...
توصیه‌ امیرالمؤمنین(ع) به شیعیان

ین امام بزرگوار در حدیثی، مطلوبات خود از پیروان خود را بیان داشته و می‌فرمایند:
«شیعیان ما کسانی هستند که:
- در راه مودت ما همدیگر را دوست دارند.
- در راه ولایت ما از خود بذل و بخشش نشان می‌دهند.
- به دیدار یکدیگر می‌روند و در این دیدار و گفت و شنود خود سعی در زنده نگه داشتن امر ما دارند.
- در خوراک و پوشش خود میانه رو بوده و به هنگام دارایی از اسراف پرهیز می‌کنند.
- در حال خشم و غضب به کسی ظلم نمی‌کنند.
- برای همسایگان خود مایه برکتند و با کسانی که معاشرت می‌کنند مایه صلح و صفا و صمیمیتند.»*

__________________________________________________________________________
* «شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا، المتحابّون فی موّدتنا المتزاورون فی احیاء امرنا، الذین ان غضبوا لم یظلموا و ان رضوا لم یسرفوا، برکة علی من جاوروا، سلم لمن خالطوا» (کافی، ج ۲، ص ۲۳۶)