یک حدیث؛ کلید گشایش مشکلات زندگی

در مواقعی که کسی نزد ایشان می‌آمد و مشکلی داشت ...
یک حدیث؛ کلید گشایش مشکلات زندگی

مرد باشیم یا زن، کوچک با بزرگ؛ فرقی نمی‌کند؛ به محض اینکه به مشکلی گرفتار شویم و حس کنیم دستمان به جایی بند تیست، به دنبال چیزی یا کسی می‌گردیم برای رهایی.
از جمله دستاویز نجات شیعیان و بلکه مهم‌ترین و محوری‌ترین کلید گشایش کار و نجات از گرفتاری‌ها توسل و قرائت حدیث شریف کساء می‌باشد.
بسیاری از علما و بزرگان دین نیز برای گرفتاری‌های دنیا و آخرت خود به این حدیث شریف متوسل می‌شدند. روایتی که بیان کننده فضیلت پنج تن آل عبا با محوریت وجود نازنین حضرت زهرا (سلام الله علیها) است.
نقل است «آیت الله گلپایگانی» وقتی به مشکلی بر می‌خوردند، به حدیث کساء متوسل می‌شدند و در مواقعی که کسی نزد ایشان می‌آمد و مشکلی داشت، ایشان یک جزوه حدیث کساء به او می‌دادند و می‌فرمودند: «از طریق توسل به حدیث کساء، مشکل  خود را برطرف کنید».