رهبر معظم انقلاب:اينها دينشان سياسي است، به جاي اينکه سياستشان ديني باشد

 اينها اين جورند همان کار دشمن را مي‌کنند، براي اينکه فلان جناح ........
رهبر معظم انقلاب:اينها دينشان سياسي است، به جاي اينکه سياستشان ديني باشد

آن کساني که کار دشمن را دارند انجام ميدهند در داخل تقوي ندارند. اينها دينشان سياسي است، به جاي اينکه سياستشان ديني باشد، دينشان سياسي‌کاري است. سياست ما بايد ديني باشد نه اينکه دينداري‌مان را در جهت سياسي‌کاري  در جهت اهداف پست و حقير سياسي حرکت بدهيم؛ اينها اين جورند. همان کار دشمن را مي‌کنند، براي اينکه فلان جناح را تقويت کنند، فلان جناح را بکوبند، فلان کس را بالا ببرند، فلان کس را پايين بياورند. اينها کارهايي است که متأسفانه در داخل انجام مي‌گيرد. بعضي‌ها صاحبان رسانه‌اند، بعضي‌ها بدون رسانه‌اند، صاحب پايگاه خبري هستند، صاحب منبرهاي تبليغاتي هستند، مي‌توانند حرف بزنند، حرف مي‌زنند؛ بي‌ملاحظه، نه خدا را، نه دين را، نه انصاف را رعايت نمي‌کنند؛ همان کاري که دشمن مي‌خواهد. دشمن هم به مجرّدي که مي‌بيند در داخل يک چنين چيزهايي وجود دارد، با شوق و ذوق تمام؛ امروز اينها مي‌گويند، امشب شما مي‌بينيد در راديو انگليس و راديوي آمريکا همين‌ها بازتاب وسيعي پيدا مي‌کند، دشمن را شاد مي‌کنند اينها، اينها دشمن را عليه ملت و عليه نظام اسلامي شاد مي‌کنند به قيمت نااميدکردن مردم، نااميدکردن نسل جوان و نسل نو. بخصوص کساني که همه‌ي امکانات مديريتي يا امروز دستشان است يا ديروز دستشان بوده، فرقي نمي‌کند.

96/10/06