نماز اول وقت

به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند ...
نماز اول وقت

مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت از ایشان نقل می کنند که می فرمودند: « اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند. »