رهبر معظم انقلاب:ایرانی می تواند

. ایرانی می تواند مرز دانش را- که امروز خیلی پیشرفته و افق بسیار بلندی است- بشکند و پیش برود و مرز ....
رهبر معظم انقلاب:ایرانی می تواند


اینکه منفی بافی کنیم و بگوییم((نمی شود،اقا نمی گذارند،اقا فایده یی ندارد))،سهم مهلک این حرکت است. یک روز امدند این سَم را ساختند و در آداب فرهنگی این ملت ترزیق کردند.یک روز آمدند صریحا گفتند ما نمی توانیم. زمان جوانی من جزو حرف های رایج بود که ایرانی حتی نمی تواند آفتابه بسازد.ان هم افتابه گِلی.
این،نگاه سیاستمداران و سر رشته داران امور دانشگاهی ان روز بود.خیلی سیاستمدارانِ ان روز عناصر دانشگاهی بودند.
اسمهایش هم مشخص است. انها می گفتند ایرانی نمی تواند!نخیر،ایرانی می تواند. ایرانی می تواند مرز دانش را- که امروز خیلی پیشرفته و افق بسیار بلندی است- بشکند و پیش برود و مرز جدیدی درست کند


بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار گروهی از مخترعان و نواوران جوان کشور      30/1/1384