بیانت مقام معظم رهبری در خصوص راهیان نور

 اين حرکت را حرکت بسيار بابرکتي ميدانم ....
بیانت مقام معظم رهبری در خصوص راهیان نور

من از اين حرکت راهيان نور که چند سال است بحمداللَّه روزبه‌روز هم در کشور توسعه پيدا کرده بسيار خرسندم و اين حرکت را حرکت بسيار بابرکتي ميدانم و معتقدم اين مقطع حساس براي ما يک تجربه است. شما جوانهاي امروز اگر آن روز هم بوديد توي اين ميدان با عزم راسخ حاضر ميشديدامروز هم در ميدان علم ميدان سياست ميدان تلاش و کار ميدان همبستگي ملي و ميدان بصيرت شما جوانها پايمردي خودتان را نشان داديد و ايستادگي خودتان را اثبات کرديد. (مقام معظم رهبري امام خامنه ای)