رهبر معظم انقلاب:22 بهمن؛ عرصه ناکام کردن دشمن درست در لحظه مقرر

نظام جمهورى اسلامى متّکى به ایمان هاى مردم است، متّکى به......
رهبر معظم انقلاب:22 بهمن؛ عرصه ناکام کردن دشمن درست در لحظه مقرر

نظام جمهورى اسلامى متّکى به ایمان هاى مردم است، متّکى به محبّت هاى مردم است، متّکى به اراده‌هاى مردم است. کدام انقلاب را شما سراغ دارید که بعد از ده‌ها سال، با حضور مردم در خیابانها و با شعارهاى مستحکم مردم، بزرگداشت براى سالگرد انقلاب گرفته بشود؟ حالا ان‌شاءاللَّه روز 22 بهمن خواهید دید ملّت ایران باز هم در همه‌ شهرها با استحکام مى‌آیند و فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملّى را. مهم این است که ملّت ایران بداند که راز موفّقیّت او ایستادگى است؛ و ملّت ایران بحمداللَّه این را می داند؛ مهم این است که بداند راه امنیّت او نشان دادن اقتدار ملّى است؛ اقتدار ملّى را نشان بدهند. اقتدار ملّى مظاهرى دارد که مردم این اقتدار را در اجتماعات عظیم، در گرایش ها، در امثال همین تظاهرات 22 بهمن، در انتخابات گوناگون، نشان می دهند، این حضور را نشان می دهند؛ در پیشرفت هاى علمى نشان می دهند؛ و در همراهى‌هایى که با نظام جمهورى اسلامى می کنند؛ مهم این است.

آن چیزى که امنیّت کشور را حفظ می کند، نشان دادن اقتدار ملّى است؛ وقتى که مردم اقتدار ملّى را به رخ دشمن کشیدند، دشمن دیگر نمی تواند کارى بکند.(بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 19 بهمن 92)