توصیه به همه مسلمانان

رهبر معظم انقلاب:
توصیه ما به همه ی مسلمانان عالم این است که روی ابعاد شخصیت پیامبر و زندگی و سیره و اخلاق آن حضرت و تعالیمی که از آن بزرگوار  مأثور و منصوص است،کار زیادی بشود........
توصیه به همه مسلمانان

رهبر معظم انقلاب:
توصیه ما به همه ی مسلمانان عالم این است که روی ابعاد شخصیت پیامبر و زندگی و سیره و اخلاق آن حضرت و تعالیمی که از آن بزرگوار  مأثور و منصوص است،کار زیادی بشود.
بعد از دوران قرون وسطی که در دنیای مغرب  زمین و مسیحیت،تهاجم تبلیغاتی وسیعی نسبت به شخصیت رسول اکرم(ص)انجام گرفت و دشمنانِ سوگند خورده اسلام فهمیدند که یکی از راهای مبارزه با اسلام این است که چهره نبیّ مکرّم اسلام(ص)را مخدوش بکنندو کارهای زیادی هم در این زمینه انجام گرفت،
تا امروز که دشمن به نحو مستمر مستمر و با شیوه های مختلف،روی امحای شخصیت پیامبر از ذهن های آزادگان عالم کار کرده است،
مردم بسیاری در دنیا هستند که اگر پیامبر اسلام را به همان اندازه ای که مسلمانها می شناسند یا حتّی کمتر از آن بشناسند-یعنی حقیقتاً فقط شبحی از آن چهره منوّر بر دلهای آنان اشکار بشود-عقیده وگرایش آن ها نسبت به اسلام و معنویت اسلامی تضمین خواهد شد.
ما باید روی این مسئله کار کنیم.


منبع کتاب :جرعه ها جلد دوم