دشمنی قدرتهای شیطانی با حکومت اسلامی...

حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیار بیش از هزاران نفر از نخبگان واستعدادهای برتر علمی با اشاره به دشمنی قدرتهای شیطانی با هر حرکت مخالف.....
دشمنی قدرتهای شیطانی با حکومت اسلامی...

حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیار بیش از هزاران نفر از نخبگان واستعدادهای برتر علمی با اشاره به دشمنی قدرتهای شیطانی با هر حرکت مخالف,افزودند:
چند روز قبل یکی از دولتمردان امریکایی گفت تا حمایت وطرفداری ایران از مقاومت باقی است معلوم نیست تحریم ها به طور اساسی تکان بخورد که این همان واقعیتی است که بار ها به مسئولان گفته ایم.
ایشان با اشاره به سخنان برخی مسئولان امریکایی در دیدار با مسئولان ایرانی مبنی بر«بد بینی رهبر انقلاب اسلامی به امریکا»افزودند:
ایا با اینگونه حرفها,می شود به شما خوشبین بود؟
بارها گفته ایم که اگر در هسته ای عقب نشینی کنید انها مسئله موشک را پیش می کشند,اگر به عقب نشینی ادامه دادیدموضوع حقوق بشر را جلو می اورند,و بعد اگر معیارهای انها را پذیرفتید سراغ حذف معیارهای دینی در حکومت می روند.