با این عمل ثواب اعمالمان را تقدیم دیگران می کنیم

پيغمبر(ص) فرمود: ....
با این عمل ثواب اعمالمان را تقدیم دیگران می کنیم

پيغمبر(ص) فرمود:مردی روز قيامت مى ‏آيد نگاه به نامه ‏ى عملش‏ مي كند اثرى از كارهاى نيك خود را در آن نامه نمى‏ بيند سپس عرض مي كند كجاست كارهاى شايسته‏ ى من كه در دنيا انجام دادم پاسخ داده مى‏ شود تو غيبت مردم را كردى بجاى غيبت‏ هايت ثواب‏هاى تو در نامه عمل كسانى كه غيبت آنها را كردى نوشته شد.