وب گردی 20:30

www.webgardi.yjc.ir

توضیحات:
منبع معتبر خبری که شامل اخبار لحظه ای در زمینه های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و ورزشی می باشد که سایت خبری مفید و به روزی می باشد.همچنین امکانات دیگری هم دارا می باشد از قبیل دانلود نرم افزار و معرفی سایت های معتبر خبری دیگر و غیره.
وب گردی 20:30