حلقه معرفت 68

موضوع: 18+
کارشناس:حجت السلام کوثری
سه شنبه 31تیر (اعتکاف رمضان)
حلقه معرفت 68

حجت الاسلام کوثری در جلسه ای صمیمی با معتکفین در برنامه +18 در مورد غریزه جنسی و... صحبت کردند و بحث را با تعریف غریزه و پرسش از معتکفین شروع کردند و بیان داشتند که غریزه یعنی:
نیروی کشنده ای درون انسان، که انسان را به سوی هدفی سوق می دهد و بعد، ضمن اینکه بیان داشتند: اسلام دین اعتدال است نه دین رهبانیت...
سوالی از سوی یکی از معتکفین بدین صورت مطرح شد که آیا علاقه به جنس مخالف در دین مذمت شده؟
در جواب گفته شد خیر.نه تنها مذمت نشده بلکه در بعضی روایات مورد مدح قرا گرفته است.برای مثال در روایتی از حضرت رسول«ص»داریم که حضرت همبستر شدن را یکی از لذایذ میدانستند و دوست داشتند.
و در آخر به سوالات مربوطه پاسخ داده شد:
1ـچکار کنیم فکر شهوت از ذهنمان بیرون برود؟
فکر خدا واهل بیت «ع» را در زندگی فردی و اجتماعی پیاده کنیم
2ـاگر کسی به استمناء اعتیاد داشته باشد، برای ترک آن چه باید کرد؟
الفـ ورزش کردن
بـ روزه گرفتن
ج- قرائت قرآن
د- نماز خواندن و به خدا و اهل بیت«ع» متوسل شدن
هـ اگر شرایط ازدواج فراهم است، «حتما باید ازدواج کند»
3- روش های جلوگیری از جنب شدن چیست؟
الف-کنترل مواد غذایی
ب- دوری از صحنه های محرک
ج- دوری از افکار محرک