حلقه معرفت 67

موضوع: خلوت و تفکر
کارشناس: حجت الاسلام حمید کمالی
سه شنبه 31 تیر (اعتکاف رمضان)
حلقه معرفت 67

حجت الاسلام حمید کمالی ضمن بیان داستان معروف پیامبر که[روزی وارد مسجد شدند و با دو گروه عبادت کنندگان و علم آموزان مواجه شد شد. یاران حضرت منتظر بودند ببینند به سمت کدام گروه می روند. دیدند حضرت به سمت علم آموزان رفت و ...] بیان کردند
از کار حضرت رسول میفهمیم که بهترین کار الان[در اعتکاف] مطالعه کردن و تفکر کردن است. وضمن توضیح مختصر سوره  مبارکه عصر بیان کردند:بیایم لااقل این سه روز[اعتکاف] را فکر کنیم و... تا زیان نکنیم و در ادامه بیان داشتند که ماه مبارک  بر اینکه ماه بهار قرآن است، ماه بهار تدبر در قرآن نیز هست و حدیثی را بیان کردند که بین میکرد: قرآن چهار گروه را لعنت میکند:1)کسانی که آیات قرآنی را میخوانند اما عمل نمیکنندو... مثل آیه حجاب-ربا را میخوانند اما به آن عمل نمیکنند و دو سوره را معرفی کردند برای اینکه رجوع کنند و تدبر کنند مانیز به شما توصیه میکنیم:آیه 1 و 11 سوره ی مبارکه مؤمنون و30 و 31 سوره مبارکه نور