تخريب بقيع

مراسم سالگرد تخريب قبور ائمه بقيع با سخنراني حجت الاسلام حيدريان و مداحي برادر رضا بابايي در هيئت انقلابي اردكان برگزار شد.
تخريب بقيع