حلقه معرفت 76

موضوع:كار فرهنگي و پرسش و پاسخ
كارشناس: حجت الاسلام احمد ميرزايي
چهارشنبه 15 بهمن ، بعد از ظهر
حلقه معرفت 76

حجت الاسلام میرزایی در حلقه معرفت شماره 76 به آسیب شناسی کارهای فرهنگی پرداختند.
ایشان ابتدا به مشکلات عمومی در زمینه ی کار فرهنگی اشاره کردند که عدم وحدت بین تشکلهای
فرهنگی و عدم اولویت بندی در پرداخت به نیازهای مخاطب در کار فرهنگی از جمله آنها بود.

در ادامه ی جلسه ایشان به آفات و مشکلات فردی و خصوصی کار فرهنگی پرداختند که عدم اخلاص وپشتکار از جمله آن بود.
در پایان نیز به سوالاتی از جمع پاسخ دادند.