حلقه معرفت 78

جلسه پرسش و پاسخ در اعتکاف رمضان
کارشناسان: حجج اسلام کمالی ؛ حیدریان ؛ ربانی ؛ طلایی
حلقه معرفت 78