پیامک های جالب و دانستنی!

پیامک های جالب و دانستنی!
پیامک های جالب و دانستنی!

 آیا می دانید فیل ها از موش و زنبور می ترسند•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا می دانید اگر بعد از ۱۱ روز نخوابیدن خوابتان ببرد خواهید مرد•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا می دانید شما ۲۰۰ ماهیچه را برای برداشتن یک قدم بکار می گیرید•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید گربه ها ۱۰۰ تار صوتی دارند در صورتی که سگ ها فقط ده تا•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید سالانه ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه برای مد لباس در آمریکا می‌شود•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید شانس آماری به قتل رسیدن در هر فرد یک در بیست هزار است•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید دلفین ها تنها حیواناتی هستند که همدیگر را با اسم صدا می کنند•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید دست خط بد دکترها سالیانه باعث مرگ ۷۰۰۰ نفر در جهان می شود•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید برای هر ۱۰ سال که سیگار می کشید صورت ۱۵ سال پیر می شود•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید یکی از رنگ های مدال های المپیک حتما در پرچم کشور شما وجود دارد•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید افراد نوشته با جوهر آبی را بهتر از نوشته با جوهر مشکی‌ به یاد میاورند•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید در حدود ۲۰۰ جسد از کوهنوردان ناکام
در میان دره های اورست، باقی مانده است!•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید سیگار نام دهستانی از توابع بخش مرکزی
شهرستان لامرد در جنوب استان فارس است•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید کوسه ها ۱۲ نفر را در سال
و انسان ها ۱۱,۴۱۷ کوسه را در ساعت به قتل می‌رسانند•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید ۸۵ درصد مردم از موسیقی استفاده می نکند
تا از استرس روزمره زندگی خود را دور کنند•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید یک انسان به طور متوسط در روز ۴ دروغ می‌گوید•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید یک انسان به طور میانگین دو سال پای تلفن است•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید طولانی ترین مورد سکسکه ۶۹ سال طول کشید•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید طولانی ترین موی گوش ثبت شده ۲۵ سانت است•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید نزدیک به ۱۲ درصد دنیا خواب سیاه سفید می بینند•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید سخت‌کارترین عضلات بدن انسان چشمانش هست•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید رکورد حبس کردن نفس در زیر آب ۲۲ دقیقه می‌باشد•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید یک میلیون و دویست هزار پشه لازم است
تا به طور کامل خون بدن انسان معمولی را تخلیه کنند!•. •. •. •. •. •. •. •.•. •. •. •. •. •. •. •آیا میدانید هنگامی که شخص گریه می‌کند اگر اولین اشکش از چشم راست باشد
از خوشحالی است و اگر از چشم چپ باشد٬ از درد است