اگر می توانید این جملات را تکرار کنید! (طنز)

آيا تا به حال در جمع دوستان يا خانواده شما شخصي بوده كه با گفتن يه جمله سخت شما رو تشويق به تكرار اون جمله كرده باشه !؟ آيا تا به حال ضايع شده ايد !؟ ديگر نگران نباشيد! ما براي شما برنامه تلافي ويژه اي داريم مجموعه اي از جملات تكرار نشدني براتون جمع آوري كرديم كه شما را به جنگ با آنها تشويق ميكند با ما همراه باشيد در تكرار تكراري جملات تكراري !
اگر می توانید این جملات را تکرار کنید! (طنز)

  آيا تا به حال در جمع دوستان يا خانواده شما شخصي بوده كه با گفتن يه جمله سخت شما رو تشويق به تكرار اون جمله كرده باشه !؟ آيا تا به حال ضايع شده ايد !؟ ديگر نگران نباشيد! ما براي شما برنامه تلافي ويژه اي داريم مجموعه اي از جملات تكرار نشدني براتون جمع آوري كرديم كه شما را به جنگ با آنها تشويق ميكند با ما همراه باشيد در تكرار تكراري جملات تكراري !

5 بار بگو :
دستم در دبه بود دبه درش دستم بود !

3 بار بگو :
ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

5 بار بگو :
لاي رولت رنده ي ليمو رفته

اين جمله رو اگه 2 بار هم بتوني بگي هنر كردي ! :
چه ژست زشتي

3 بار تكرار كن :
دل به دلت دله اين دله دل مرده بده بده دل كه بد آورده

5 بار سريع بگو :
سه دزد رفتن به بز دزدي ُ يه دزد يه بز دزديد ُ يه دزد دو بز دزديد

3 بار بگو :
سه سير سرشير سه شيشه شير!

3 مرتبه تكرار كن :
ليره رو لوله لوله رو ليره

اين جمله رو 5 بار تكرار كن :
ششليك شنسل شنسل ششليك

3 بار پشت سر هم بگو :
سپر عقب ماشين جلويي زد به سپر جلو ماشين عقبي

اين جمله رو 5 بار تكرار كن :
كانال كولر تالار تونل

جمله سخت زير رو 5 بار تكرار كن
قوري گل قرمزي

5 بار سريع بگو :
افسر ارشد ارتش اتريش

5 بار بگو :
اگزيستانسياليسم !

7 بار بگو :
شست ، سشوار كرد

پنج بار تكرار كن :
شيخ شمس علي در شمس آباد

سه بار سريع بگو :
6 سيخ جيگر سيخي 6 هزار

3 مرتبه سريع بگو :
تاجر تو چه تجارت مي كني ، تو را چه كه چه تجارت مي كنم؟

هقت بار سريع بگو :
لورل روي ريل راه ميرفت

سه بار تكرار جمله سخت :
دختر خر ما تو دخل و خرج خيط كاشته بود

سريع و پشت سر هم چند بار بگو :
كارل و لرل كارها رو رله كردن

5 بار سريع بگو :
دزدي دزديد ز بز دزدي بزي عجب دزدي كه دزديد ز بز دزدي بزي

5 بار تكرار كن :
سه دزد رفتن به بز دزدي يه دزد يه بز دزديد يه دزد دو بز دزديد

7 بار بگو سريع :
دستِ راستِ ماستِ سُسه

سريع 3 بار بگو :
كوكتل كتلت ، كتلت كوكتل

به لنكنت زبون نيوفتي ! 5 بار بگو :
سمسار تو سمساريش پوست سوسمار داشت

حالا جمله زير رو تكرار كن چند بار :
منوچهر با يه بقچه پر تربچه، توي باغچه، خورد پيازچه!

پشت سر هم 5 بار بگو :
ريله رو روله روله رو ريله

جمله زير رو 3 بار تكرار كن :
انگور انبه ازگيل اورانگوتان

سين و شينت نزنه ايشالا 5 بار بگو :
سه سيخ سوشي ، سيخي شيش هزار

سريع 5 بار بگو :
زيرۀ ريزه ميزه از زير ميز مي ريزه

زود ، تند ، سريع 3 بار بگو :
غولارو با قند گول مي زنيم

7 بار زود بگو :
ريش شيري سيبيل شيري ، سيبيل شيري ريش شيري

3 بار سريع بگو :
اين باد چه بد باد بدي بود كه من باد به بد بادي اين باد دگر باد نديدم

5 بار تكرار كن :
به نام وجودي كه وجودم از وجود پر وجودش بوجود آمده است.