پيامكهاي طنز

چندتا پيامك طنز و زيبا براي شما كاربران قرار داديم.
پيامكهاي طنز

پيامكهاي طنز

- قلب من ، دل من ، خون تو رگهای من ، نفس من، جیگر من ، خلاصه ... همه وجودم درد می کنه. باید برم دکتر ببینم چرا این طوری شدم !

- چشمهاي درشتت را که به من مي دوزي و با لبهاي بزرگ و با صداي رسا آواز مي خواني . از هميشه بيشتر دوستت دارم ، تو واقعاً زيباترين قورباغه اي !


- يارو ميره لب دريا
... بقيش بمونه واسه فردا


- معلم به دانش آموز ميگه: پنج تا حيوان درنده نام ببر ميگه: دو تا ببر 3تا شير!!!

- يارو با 206 مسافر‌كشي مي‌كرده، 5نفر سوار كرده بوده، با سرعت تمام مي‌رفته، اولي مي‌گه: آقا خيلي داري تند ميريا. راننده مي‌گه: تا حالا 206 داشتي؟ يارو مي‌گه: نه، راننده مي‌گه: پس ساكت شو. دومي مي‌گه: آقا خيلي خيلي داري تند ميريا، باز راننده مي‌پرسد تا حالا 206 داشتي ؟ اونم مي‌گه: نه، باز راننده مي‌گه: پس تو هم ساكت شو. همين جوري مي‌گفتن كه خيلي تند ميري و اينا، تا اينكه پنجمي مي‌گه آقا زيادي داري تند ميري‌ها!!! راننده مي‌پرسه: تا حالا 206 داشتي؟ مي‌گه: آره... مي‌گه: پس بگو ترمزش كجاس؟!!

- يارو ميره كولر بخره فروشنده ميگه: آبي باشه؟ يارو ميگه نه اگر قرمزشو دارين بديد؟!!!!!

- يه روز به يارو ميگن: اونايي كه زن ذليل هستن بيان سمت چپ بقيه برن سمت راست. همه ميرن سمت چپ فقط يكي نميره. بهش ميگن تو چرا نميري اونور؟ ميگه خانومم گفته از جات تكون نخور!!!!!!!!!!

- يارو يه تيكه يخو گرفته بوده بالا داشته خيلي متفكرانه بهش نگاه ميكرده. رفيقش ازش ميپرسه: چي رو نگاه ميكني؟ يارو ميگه: ازش آب ميچكه ولي معلوم نيست كجاش سوراخه!!!!!