حرف‌های خدا

خداوند بزرگ و مهربان با زبان مقدرات و حوادث تلخ و شیرینی که برای ما رقم می‌زند، با ما سخن می‌گوید. خدا کند زبان خدا را بفهمیم. البته نباید دچار توهم و خیال‌پردازی شویم. ولی اگر کمی از شرّ علاقه‌ها خلاص بشویم، معنای حرف‌های خدا و منظور حادثه‌ها را خواهیم فهمید.
حرف‌های خدا