10 وظيفه مهم جوان مومن انقلابي در انتخابات

۱. انتخابات را پُرشور کنيد
در درجه‌ي اوّل، دشمن مايل است که انتخابات بي‌رونق شود - البته در درجه‌ي دوم ممکن است کسي را بر کسي ترجيح دهند؛ اما آن درجه‌ي بعدي است؛ نقطه‌ي مقابل آن، براي دلسوزان نظام و شخص اين‌جانب، در درجه‌ي اوّل اين مهم است که انتخابات، انتخابات پُررونق و پُرشوري شود.(۱۳۸۰/۰۲/۱۱)


۲. مشارکت در انتخابات را حداکثري کنيد
خيلي‌ها ممکن است پاي صندوق‌ها نيايند؛ به‌خاطر اين‌که حوصله‌اش را ندارند، وقتش را ندارند، درست اهميت قضيه را نمي‌دانند، متوجه تأثير رأي خودشان نيستند يا به کسي که به او اطمينان و اعتماد کنند، نرسيده‌اند؛ يا کسي را هم که شناخته‌اند، نپسنديده‌اند؛ لذا نمي‌آيند. تلاش شما بايد اين باشد که مشارکت را به معناي حقيقي کلمه حداکثري کنيد.(۱۳۸۴/۰۳/۰۵)

۳. تقواي سياسي داشته باشيد
تقواي سياسي؛ يعني هر کس که در کار سياست است، سعي کند با مسائل سياسي صادقانه و دردمندانه و از روي دلسوزي برخورد کند. سياست به‌معناي پشت هم‌اندازي و فريب و دروغ گفتن به افکار عمومي مردم، مطلوب اسلام نيست. سياست يعني اداره‌ي درست جامعه؛ اين جزو دين است. تقواي سياسي، يعني انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل کند.(۱۳۸۱/۰۱/۱۶)

۴. اصلح را پيدا کنيد
در انتخابات مردم سعي کنند صالح‌ترين را انتخاب کنند... مهم اين است که شما در بين اين افراد صالح، بگرديد و صالح‌ترين را پيدا کنيد. اينجا جائي نيست که من و شما بتوانيم به حداقل اکتفاء کنيم؛ دنبال حداکثر باشيد؛ بهترين را انتخاب کنيد.(۱۳۸۸/۰۲/۲۲)

۵. به‌خاطر نامزدها در مقابل يکديگر قرار نگيريد
ممکن است شما به يکي از نامزدها علاقه‌مند شويد، رفيقتان به يک نامزد ديگر؛ اين موجب نشود که شما در مقابل هم قرار بگيريد... هيچ مانعي ندارد که شما به يکي علاقه‌مند باشيد، بنده به يکي ديگر علاقه‌مند باشم؛ شما به او رأي دهيد، من به ديگري رأي دهم.(۱۳۹۲/۰۳/۰۶)

۶. آدم‌هاي خوب را به مردم معرفي کنيد
کساني که زبان گويايي دارند، قلم توانايي دارند و آبرويي پيش مردم دارند مردم را توجيه و تشويق کنند و آدم‌هاي خوب را به آنها معرفي نمايند.(۱۳۷۴/۱۱/۱۴)

۷. مراقب باشيد علاقه‌مندي‌ها به اصطکاک نينجامد
افراد گوناگون مي‌آيند؛ با منش‌هاي مختلف، با سلائق مختلف، با شيوه‌هاي گوناگون کار، در مقابل مردم قرار مي‌گيرند... هر کدام از نامزدهاي محترم هم طرفداراني دارند. بعضي‌ها از اين طرفداران متعصب هم هستند، خيلي علاقه‌مند سرسختند به آن نامزد خودشان. خيلي خوب، باشند، حرفي نيست؛ اما مواظب باشيد، مراقب باشيد که اين علاقه‌مندي‌ها به اصطکاک نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد.(۱۳۸۸/۰۳/۱۴)

۸. آگاهي‌تان بايد در انتخابات اثر کند
[عنصر] آگاهي هميشه لازم است... جوان‌ها به‌هوش باشند، بيدار باشند. معيارها مشخص است. در انتخابات، اين آگاهي بايد اثر کند؛ در بيان خواسته‌هاي ملت اين آگاهي بايد تأثير بگذارد... کساني با رأي ملت سر کار نيايند که در مقابل دشمنان بخواهند دست تسليم بالا ببرند و آبروي ملت ايران را ببرند. کساني سر کار نيايند که بخواهند با تملق‌گوئي به غرب، به دولت‌هاي غربي، به دولت‌هاي زورگو و مستکبر، به خيال خودشان بخواهند براي خودشان موقعيتي در سطح بين‌المللي دست و پا کنند.(۱۳۸۸/۰۲/۲۸)

۹. ديگران را تخريب نکنيد!
از بداخلاقي‌هاي انتخاباتي بايد به‌شدت پرهيز کنند؛ بدگويي کردن، اهانت کردن، تهمت زدن، براي عزيز کردن خود و يا نامزد مورد نظر خود، ديگران را و رقبا را در چشم مردم خوار کردن، اينها راه‌ها و روش‌هاي صحيح و اسلامي نيست. رقابت بايد باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعايت موازين اخلاقي.(۱۳۸۶/۱۰/۱۵) هرچه مي‌خواهيد، از نامزد مورد علاقه‌ي خودتان تمجيد کنيد، تعريف کنيد؛ اما ديگران را تخريب نکنيد.(۱۳۸۶/۱۰/۱۲)

۱۰. تبليغِ صحيح کنيد به‌دور از فريب و دروغ!
امروز در دنيا، دمکراسي، يک دمکراسي حقيقي نيست؛ زيرا فشار تبليغات پُر زرق و برق توخالي، با سخنان فريب‌آميز، آن‌چنان بر ذهن مردم سنگيني مي‌کند، که امکان انتخاب درست را به مردم نمي‌دهد؛ نمي‌گذارند مردم فکر کنند... تبليغ، صحيح و حق است؛ اما با معناي واقعي کلمه، با حفظ حدود شرعي کلمه، به دور از فريب، به دور از کارهاي دروغين و نمايشي، به دور از متهم کردن اين و آن.(۱۳۷۰/۰۹/۲۷)
10 وظيفه مهم جوان مومن انقلابي در انتخابات