عزیزان من! در صحنه بمانید! / امام خامنه اي

کلیپ صوتی از سخنان امام خامنه ای در مورد فتنه ۸۸
عزیزان من! در صحنه بمانید! / امام خامنه اي