عهدی که با سید علی بستیم، نشکستیم / مداحي

عهدی که با سید علی بستیم، نشکستیم
مداحی بسیار زیبا با موضوع شهدا و مردم مظلوم غزه با نوای برادر سید حسین موسوی
عهدی که با سید علی بستیم، نشکستیم / مداحي