مرگ خاموش برای روح انسان / استاد پناهیان

کلیپ صوتی زیبا و شنیدنی از سخنان استاد پناهیان در مورد خصوصیتی که باعث نابودی جوانان میشود و معرفی یک ورزش خوب برای مبارزه با هوای نفس
مرگ خاموش برای روح انسان / استاد پناهیان