بچه هیئتی باید اینجوری باشه! / حاج حسین یکتا


كليپ تصويري : بچه هیئتی باید اینجوری باشه!

آداب هیئت رفتن از زبان حاج حسین یکتا
بچه هیئتی باید اینجوری باشه! / حاج حسین یکتا