مومن باید رفیق باز باشه! / استاد پناهیان

کلیپ صوتی بسیار زیبا از سخنان استاد پناهیان در مورد باید ها و نباید های آداب دوستی مومنین
مومن باید رفیق باز باشه! / استاد پناهیان