نوبت امتحان ما فرا رسیده! / پناهيان

کلیپ صوتی فوق العاده مهم از سخنان استاد پناهیان در مورد ضرورت افزایش جمعیت در شرایط امروز

حتما بشنوید و در حد توان نشر بدید ../

حضرت آقا : یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد، این مسئله‌ی جمعیت است.
نوبت امتحان ما فرا رسیده! / پناهيان